آئین نامه های حمایتی ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو1393-11-7

رؤسای محترم دانشکده ها:

با سلام و احترام

خواهشمند است به گونه ای شایسته اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی را در جریان آئین نامه های حمایتی ستاد ویژه توسه فناوری نانو قرار دهید.

لذا آئین نامه های مذکور از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

آئین نامه های حمایتی ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو

با تشکر

معاونت پژوهشی دانشگاه