فرم قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور1393-11-7

رؤسای محترم دانشکده ها:

با سلام و احترام

خواهشمند است به گونه ای شایسته چگونگی دسترسی به فرم قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور را به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی برسانید.

فرم مذکور از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد:

فرم قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور

با تشکر

معاونت پژوهشی دانشگاه