فراخوان مقاله از سوی مجله علمی- پژوهشی نانو ساختارهای اپتوالکترونیکی1393-11-13

مجله علمی- پژوهشی "نانو ساختارهای اپتوالکترونیکی" از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت از کلیه اساتید و دانشجویان دعوت می کند تا مقالات خود را جهت بررسی و چاپ به این مجله ارسال دارند.

علاقمندان می توانند مقالات علمی خود را در حوزه های نانو، فیزیک، الکترونیک، مواد، متالورژی و شیمی تجزیه از طریق سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت به نشانی http://journals.miau.ac.ir ارسال نمایند.