برگزاری سومین جشنواره فرهیختگان1394-1-15

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی برگزاری سومین جشنواره فرهیختگان در اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد .