تعداد: 37  |  صفحات:  1  2  3  4 

برنامه رفت و آمد اساتید در ترم تابستان 1393
   
    1392-4-23
    ادامه ...

مراحل اعتراض دانشجو به نمره و تجدید نظر در سایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
    مراحل اعتراض دانشجو به نمره و تجدید نظر در سایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
    1392-3-22
    ادامه ...

فهرست نشریه های بی اعتبار
   فهرست نشریه های بی اعتبار
    1392-1-18
    ادامه ...

برنامه سرویس رفت و آمد اساتید در ایام امتحانات نهایی نیمسال اول 94-93
   
    1391-6-14
    ادامه ...

بخشنامه به واسطه حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی
   
    1391-4-10
    ادامه ...

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
   آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
    1391-2-23
    ادامه ...


   
    1384-12-20
    ادامه ...